Language

RSC-Raylı Sistemler Kümenlenmesi

RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

 

_T7A9019

Eskişehir’in ve bölgenin önemli raylı sistemler sektöründeki şirket, kurum ve kuruluşlarının bünyesinde yer aldığı Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği’nin (RSC) olağan genel kurulu 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir’in yaptığı genel kurulda geçmiş döneme ait faaliyetlerin değerlendirilmesi yanında yeni dönemde yapılacak çalışmalar konusunda görüşmeler yapıldı ve kararlar alındı

 

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Işık genel kurulda yaptığı konuşmada; kümelenmenin bölge merkezli, teknolojiye dayalı, katma değerli ürün ve hizmet üreten raylı sistemler sektörü olmayı hedeflendiklerini belirtti. Işık konuşmasında sektörde ortak proje ve işbirliklerinin önemine, nihai ürün ve hizmetlere odaklanmaya işaret etti. TCDD’nin yeniden yapılanması ve milli YHT – EMU – DMU – vagon projeleri ile sektördeki canlanmaya değinen Işık, Türkiye ve sektör açısından Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Orta Afrika, Balkanlar ve Uzakdoğu gibi cazip pazarlar olduğuna dikkat çekti.

 

Faaliyetlerin ve mali durumun görüşülmesinin ardından yapılan seçimde yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Yönetim Kurulu; M. Kenan Işık (başkan), Ramazan Yanar (başkan yardımcısı), Muhittin Ak (başkan yardımcısı), Zafer Türker (başkan yardımcısı), Sinan Musubeyli (sayman), Prof. Dr. Ö. Mete Koçkar, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya, Özgür Sürücü ve Ömer Bölükbaşı (sekreter) şeklinde oluştu. Denetim Kurulu ise Adil Ceyhan, Yusuf Ziya Bakırhan ve Evren Çına’dan meydana geldi.

 

Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği yeni dönemde de faaliyetlerini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, İş ve Ticaret Merkezi No:16’daki (Tel: 236 03 34) küme ofisinden yönetecek.