Language

RSC-Raylı Sistemler Kümenlenmesi

RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ TOPLANTISI

 

_T7A7699

 

Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi, Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Desteği kapsamında dâhil olduğu projede İhtiyaç Analizi çalışmasını tamamladı. 6 Haziran Cuma günü Eskişehir Sanayi Odası’nda toplanan proje paydaşı RSK üyeleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte yürütülen ihtiyaç analizi çalışmasının sonuçlarını paylaştılar. Toplantıda ihtiyaç analizinin ardından Raylı Sistemler Kümelenmesi’nin stratejik analizine değinildi. Daha önce de çalışılmış bulunulan RKS (Raylı Sistemler Kümelenmesi) Stratejik Analizi, güncellenerek pazardaki fırsatlar konuşuldu. Küme olarak yapılabilecekler anlatıldı.

Proje paydaşı üyeler, toplantının ikinci yarısında grup çalışmaları için bir araya geldiler. Çalışmalarda oluşturulan eylem planına göre, iç pazarın büyümesi ve Eskişehir’in konumuna dayanılarak RSK’nin (Raylı Sistemler Kümelenmesi) üretim kümesi olarak uluslar arası tanıtımının yapılması öngörüldü. Ayrıca URAYSİM’in (Ulusal Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi) Eskişehir’de kuruluyor olması da RSK’nin güçlü bir yönü olduğuna değinildi.