Language

RSC-Raylı Sistemler Kümenlenmesi

İŞ BİRLİĞİ PORTALI

İş Birliği Portalı, Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi üyelerinin kârlılığında, büyümesinde ve buna bağlı olarak da vizyonunu gerçekleştirme yolunda stratejik öneme sahiptir.

Üyelerimiz bu portal içerisinde kendi şirketleri adına gerekli olan direkt malzeme / endirekt malzeme ihtiyaçları için istenilen kriterlere göre satın alma ihalesi açabilirler. Açılan bu ihalelere yine üyelerimiz tarafından teklifler verilebilir. Bunlar değerlendirilerek fiyat, kalite ve üretim performansı vb. kriterlere göre satın alma faaliyetlerini yürütebilirler.

İş Birliği Portalı bölümü yalnızca üyelerimiz tarafından görüntülenmektedir. İş Birliği Portalına giriş yapmak veya üyelik başvurusunda bulunmak için lütfen tıklayınız.

 

 

İŞ BİRLİĞİ PORTALI