Language

RSC-Raylı Sistemler Kümenlenmesi

HABER VE DUYURULAR

Türkiye, Avrupa’ya 75 bin vagon ihraç edebilir

Demiryolu sektöründe son 10 yılda yüzde 100’lük büyümeye ulaşıldığını açıklayan Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, Türkiye’nin 5 yıl içinde Avrupa’nın demiryolu araçları için üretim üssü olacağını söyledi. Yanar, Ukrayna- Rusya savaşı sonrasında demiryolu araçları ve alt komponentlerde Avrupa’dan Türkiye’ye çok ciddi talep olduğuna dikkat çeken Yanar,

“Avrupa standartlarıyla çalıştığımız için Avrupa’daki üretim boşluğunu çok hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Ancak bu talebi karşılarken kalite problemi konusunda bir sıkıntı yaşamamalı, Türkiye’nin demiryolu araçları ve komponentleri imajına kesinlikle zarar vermeyecek bir yöntem ile üretim yapmalıyız.

Ülke olarak hep beraber demiryolu araçlar ve komponentleri konusunda bir strateji geliştirmemiz, teşvikler sağlamamız, ihracatçıları desteklememiz ve bir yol haritamızı belirlememiz lazım” diye konuştu.

300 bin vagon yenilenecek

Avrupa’da şu anda 500 bin yük vagonu bulunduğunu ve bunların en az 300 bininin yenileceği bilgisini veren Yanar, Türkiye’nin bu ihtiyacın yüzde 25’ini karşılayabileceğini vurguladı. Yanar, “Bu vagonların yenilenmesi ihracatımızı artırmak için çok ciddi bir potansiyel anlamına geliyor.

Ülke olarak sahip olduğumuz yüksek yetkinlikteki otomotiv, makine üretim ve metal işleme altyapımızı demiryolu sektörüne adapte ederek bunu başarabiliriz. Bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde sağlayabilecek imkânlarımızın olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Yüzyıllık bilgi birikimi, modern altyapısı, yetişmiş insangücü ve zengin yan sanayisi ile Eskişehir’in demiryolu sektöründe en avantajlı şehirlerin başında geldiğini kaydeden Yanar, Bunun temelinin geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan TÜLOMSAŞ (bugünkü TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü) ile atıldığını söyledi.

Yanar, “TÜLOMSAŞ dünyanın sayılı yatırımlarından biri. Dünyada bu tesise eşdeğer lokomotif ve vagon üreten tesis sayısı en fazla 5 tanedir. Müthiş bir kapasitesi olan, ciddi tezgâhları olan çok kıymetli bir yatırım. TÜLOMSAŞ’ın bölge müdürlüğü düzeyinde TÜRASAŞ’a (Türkiye Raylı Sistemler Araçları Sanayi A.Ş) bağlanmasıyla tesisin verimliliğinin artırılması hedeflenmişti ancak henüz kuruluş tamamlanamadı. Umutla TÜRASAŞ’ın organizasyonu tamamlamasını bekliyoruz” dedi.

 Uraysim’in başka kentte yapılması çok ciddi maliyet oluşturur

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Uraysim (Uluslararası Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi) hakkında açıklamalarda bulunan Ramazan Yanar, bu projenin başka bir kentte yapılması durumunda çok ciddi bedel ödeneceği öngörüsünü paylaştı.

Eskişehir’de Uraysim tesislerine ait kamulaştırmanın yüzde 80’ninin tamamlandığını aktaran Yanar, “Bir mükemmeliyet merkezi olan Uraysim, demiryolu araçların test edilerek, sertifikalandırılarak ihraç edilmesini sağlayacak bir Ar-Ge ve test merkezinden oluşuyor. Kampüs inşaatının yapıldığı 700 dönümlük alanın yanı sıra 80 km çapındaki test yolunda üretilen araçlara yol testleri, sızdırmazlık testi ve gürültü testi gibi testleri yapılacaktı. Önemli mesafe kat edilen bu proje maalesef tamamlanamadı” diye konuştu.

“Tamamlanırsa dünyaya teknoloji ihraç ederiz”

Eskişehir’in sivil toplum örgütlerinin, seçilmiş ve atanmış kişilerinin tamamının birlikte hareket edip, kol kola girip bu projeyi yaptırması gerektiğini söyleyen Yanar, “Anadolu Üniversitesi burada kampüs inşaatını bitirdi. Şehirdeki 3 üniversitenin 40 akademisyen hocası bu projede yer almak üzere Avrupa’da doktora yaptılar.

Tüm demiryolu sektörü güç birliği yaparak bu projenin tamamlanmasını sağlamalıyız. Böylece test ve sertifikasyonu uluslararası standartlarda akredite edilmiş, insan kaynağının 3 üniversiteden beslendiği, etrafında kümelenmiş üretim üstleri ile dünyaya teknoloji ve araç ihraç eden bir bölge haline geliriz. Aksi halde 10 yıl daha beklemek durumunda kalırız” dedi

Raylı Sistemler Kümelenmesi Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

23.11.2022 Çarşamba günü Raylı Sistemler Küme Başkanımız Sn. Başkanı Ramazan Yanar’ın öncülüğünde gerçekleşen Raylı Sistemler Kümelenmesi Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Adnan Özcan, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celalettin Kesikbaş ve Genel Sekreter Sn. Volkan Günaydın, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nadir Küpeli, ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin Saraç, ATAP Genel Müdürü Dr. Sn. Sedat Telçeken ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

25.10.2011

Raylı sistemlerin başkenti Eskişehir, hızlı tren yapmak için kollarını sıvadı 

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) ev sahipliğinde ABİGEM ve SANGEM’in katkılarıyla Raylı Sistemler Kümelenme Çalıştayı, ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile Raylı Sistemler Kümesini oluşturan Eskişehirli sanayiciler ve akademisyenler katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Özaydemir, Eskişehir’in yüz yılı aşkın bir süredir demiryolu alanında çalışması, insan kaynağına sahip olması ve bu gün bir kümeye sahip olmasıyla “Raylı Sistemler Başkenti” unvanını en fazla hak eden şehir olduğunu bildirdi.
Dünyada Raylı Sistemler Pazarı’nın, yılda yaklaşık 100 Milyar Avro olduğunu açıklayan Özaydemir,  Türkiye’nin bu pazardan aldığı payın arttırılması için Eskişehir’in küme sayesinde şansının fazla olduğunu, rekabet içinde işbirliğinin artması gerektiğine dikkat çekti.
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü ve Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Hayri Avcı ise yaptığı değerlendirmede bu gün Eskişehir’de raylı sistemler üreticileri olarak esas amaçlarının hızlı tren üretmek olduğunu ifade etti. Avcı, “ Raylı Sistem Araç üretimi konusunda teknolojiye sahip olan ve geliştirebilen ülkelerin, dünya da gelişmişlik sıralamasında da üstlerde olduğu bilinmektedir. Bizler önce yerli lokomotif, yerli dizayn vagon ve motor üretebilecek kapasiteye sahibiz. Bunlarla birlikte hedefimiz hızlı tren üretmek olmalıdır. Kümemiz ve şehrimiz bunu kendine hedef olarak almaktadır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından küme üyeleri gruplar halinde toplanarak veya bireysel katkı yaparak çalışmaları yaptılar. Gruplar halinde organize olan küme katılımcıları, çalışmaları sırasında; kümenin amaç ve hedeflerini analiz ettiler, kümeden beklentilerini belirlediler, kümenin organizasyon analizini oluşturdular, kümenin mevcut durumu ve geliştirilmesi gereken yönlerini analiz ettiler ve küme faaliyet – eylem planı için öneriler geliştirdiler.

21.06.2011

Raylı sistemler kümelenmesi derneği kuruldu

Eskişehir raylı sistemlerin merkezi oluyor 

Eskişehir’de raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin (TÜLOMSAŞ) öncülüğünde bir araya gelerek Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği’ni kurdu. 19 kurucu üyeden oluşan dernekte raylı sistemler ile ilgili olan şirketler tek çatı altında birleştirildi. Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneğinin kurucu yönetim kurulunda ise TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Ramazan Yanar, Kenan Işık, Özgür Sürücü, Muhittin Ak, Prof. Dr. Doğan Gökhan Ece, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya, Ali İhsan Karamanlı ve Zafer Türker yer alıyor.

Derneğin tanıtımı için Eskişehir Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, hızlı trenin taşımacılık sektöründe kullanılması ve raylı sistemlerin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla demiryollarıyla ilgili yeni vizyon tanımlaması yapıldığının bilgisini verdi.

Seramik ve havacılık sektörlerinde kümelenme çalışmasını tamamlayan Eskişehir’in raylı sistemler sektöründe de kümelenme çalışmalarını tamamlandığını ifade eden Özaydemir, “Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği adı altında küme kuruldu. Raylı sistemler üretimi gelişirse Türkiye sanayisi çok farklı yerlerde olacak. Raylı sistem araç üreten ya da geliştirebilen ülkeler gelişmişlik sıralamasında üstlerde yer alıyor. Eskişehir’in raylı sistemler konusunda Türkiye’nin merkezi olabilmesi amacıyla TÜLOMSAŞ ve ESO’nun girişimleriyle başlatılan Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi kurulum çalışmaları, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Mükemmeliyet Merkezi açılmasına dönüşerek sürdürülmektedir” dedi.

Bunların yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından raylı sistemler mühendisliği konusunda çalışmalar tamamlanmak üzere olduğuna değinen Özaydemir,  Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok firma, raylı sistemler konusunda hem sertifikasyon alımı hem de uluslararası standartlara uygun üretim konusunda son derece başarılı çalışmalar yaptığını vurguladı. Özaydemir, “kurduğumuz Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği, Eskişehir ve Türkiye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adımdır” diye konuştu.

Hayri Avcı dernek başkanı olarak seçildi

Toplantıda konuşan ve Raylı Sistemler Kümesi Derneğinin Başkanı seçilen TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı da Eskişehir’in demiryolunda amiral gemi olduğunu belirterek kümelenmenin tanımını ve Eskişehir için önemini açıkladı.

Kümelenmenin tanımını yapan Avcı şunları kaydetti:

“ Yakın bölgelerde ve benzer iş alanlarında, aynı zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliği içerisinde olan ve aynı zamanda rekabet eden, birbiriyle alakalı işletmelerin ve onları destekleyici kuruluşların (üniversiteler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik firmaları vb) bir araya geldiği örgütlenme modelleridir. Coğrafi konum olarak birbirine yakın ve birbiriyle alakalı firmaların, yan sanayi ve hizmet tedarikçilerinin, yakın sektörlerin ve kurumların rekabet içinde işbirliğidir”

Dernek olarak hedeflerinin şehrin ve bölgelerinin demiryoluna yönelik; araç imalatı, alt yapı ve üst yapı gibi konularda bir merkez haline gelmesini sağlamak olduğuna değinen Avcı, şirketlerin  güçlü teknolojik yapıları ile sahip oldukları imkân kabiliyetlerini bir araya getirerek sektörel bazda çekim merkezi oluşturmak istediklerini de belirtti.


25.10.2011

 


22.06.2011

 

 


18.12.2011 – Genel Kurul