Language

RSC-Raylı Sistemler Kümenlenmesi

NASIL ÜYE OLUNUR?

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği’ne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik talebinde bulunan gerçek/tüzel kişi, belirlenen yıllık üyelik aidatını zamanında ödemeyi kabul eder. Üyelik aidatı: Asıl üyeler için senelik1.200 TL, Akademik üyeler için 200 TL olarak belirlenmiştir.

Dernek başkanlığına, “Üyelik Başvuru Formu” doldurularak yapılan üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliği karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.